Rezervacia hotel Gejdák

Chutná večera pre 2 osoby v penzióne GEJDÁK

Poďte si snami zasúťažiť o večeru pre 2 osoby.


Súťaž je veľmi jednoduchá. Stačí ak do 30.4.2018 navštívite našu facebookovú stránku
a do príspevku ktorý sa týka súťaže nám dáte lajk a odpoviete správne na otázku:
Je možné navštíviť reštauráciu penzióna GEJDÁK bez predchádzajúcej rezervácie?
Budeme radi ak v komentári označíte osobu, ktorú by ste na večeru zobrali zo sebou :)VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE:

Organizátor súťaže : Penzión GEJDÁK
1. Účastníkom súťaže a stáva každý, kto akceptuje pravidlá súťaže, spĺňa stanovené podmienky (like na príspevok) a zašle prostredníctvom komentára na Facebooku odpoveď na stanovenú otázku.
2. Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súhlas so spracovaním osobných údajov, za predpokladu výhry za účelom vyhodnotenia súťaže. Taktiež každý účastník dáva súhlas s uverejnením mena na nástenke stránky pri jej vyhodnotení.
3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá na facebooku vystupuje pod svojím skutočným menom a priezviskom.
4. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo odbornom vzťahu k organizátorovi.
5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu trvania súťaže. Všetky zmeny nadobúdajú platnosť po zverejnení na facebookovej stránke“penzionGejdak.sk“
6. Výhry v súťaži a ich počet bude určený vždy v oznámení o príslušnej súťaži. Každý výherca bude kontaktovaný na nástenke stránky alebo súkromnou správou v deň jej ukončenia.
7. Výherca akceptuje osobné prevzatie výhry v meste Ružomberok. Ak nieje možné osobné prebratie, stránka a usporiadateľ súťaže nehradí náklady spojené s doručením.
8. Ak sa výherca neohlási do 24hodín od oznámenia výsledkov súťaže, jeho nárok na výhru zaniká.
9. Súťažné aktivity na stránke „online Ružomberok“ nie sú nijako sponzorované, podporované ani spravované spoločnosťou Facebook a nijako s ňou nesúvisia.
10. Každý účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s pravidlami súťaže a plne s nimi súhlasí svojou interakciou so súťažným príspevkom.